KEEP CALM

AND SING ALONG

Koret vårt

Dirigenten vår Victoria Jakhelln

Vår dirigent er Victoria Cecilie Jakhelln. Hun er Nordbergdame, opprinnelig fra Bodø.

Victoria har lang erfaring som kordirigent og har bakgrunn fra Det norske solistkor og Grex Vocalis. Hun er universitetslektor i gehørtrening ved Norges musikkhøgskole.

Kort om Nordbergkoret

Vi er et blandakor med 60 sangglade kvinner og menn, primært lokale krefter fra nabolaget Tåsen, Korsvoll, Berg og Nordberg.
Repertoaret er variert med sanger innen jazz, klassisk, pop, vise og musikalmusikk. Dette gjør at sangentusiasmen er stor på våre ukentlige øvelser på Nordberg.
Koret har ambisjoner om opptredener i lokalmiljøet med et bredt repertoar.